รายละเอียดเพิ่มเติม

The Guitar Mag ฉบับกันยายน
Theme : 3 Most Influential Female Artists

Zom Marie x Milli x Bowkylion
บทสัมภาษณ์เต็มอิ่มพร้อมแฟชั่นเซ็ตสวยๆ จากทั้งสามสาว

Music Insight
นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ

Interview
EXP Entertainment
The Mousses
The Rube

Space Bars
ป็อปร็อคแบบไทยๆ กับสัดส่วนที่ซับซ้อน

Picking Content
ไม่เข้าท่า Bodyslam
บังขายถั่ว TaitosmitH