รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือรวบรวมแพทเทิร์นตัดเสื้อผ้จำนวน 15 แพทเทิร์น ประกอบด้วยชุดทำงาน สูท เดรส ราตรี แบบต่างๆ โดยเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานที่สามารถนำไปปรับขนาดให้พอดีกับรูปร่างก่อนที่จะนำไปตัดเย็บสวมใส่ได้ทันที พร้อมเทคนิคการนำแพทเทิร์นไปใช้และเทคนิคการตัดเย็บที่เป็นประโยชน์ต่างๆ