รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือคู่มือการสอนดนตรี ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเครื่องดนตรีชนิดคีย์บอร์ด เนื้อหาประกอบไปด้วยการอ่านโน้ตบรรทัด5เส้น การเล่นด้วยสองมือให้สัมพันธ์กัน,ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และเพลงแบบฝึกหัดอย่างง่ายทั้งเพลงคลาสสิค, ป๊อป, ไทย สากล อีกทั้ง DVD Multimedia ประกอบในเล่ม ดำเนินเรื่องโดย ครูตั้ม มือคีย์บอร์ดฝีมือดีที่พร้อมจะถ่ายทอดให้รู้ว่า การเล่นคีย์บอร์ดไม่ยากอย่างที่คิดผู้เล่นคีย์บอร์ดทั่วไป รวมถึงผู้ที่ต้องการหัดเล่นคีย์บอร์ดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเล่นได้