รายละเอียดเพิ่มเติม

นิตยสารแฟชั่นเชิงตำราสาธิตวิธีการเกล้าผมอย่างละเอียดทุกขั้นตอน พิมพ์ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ปก: หยาดทิพย์ ราชปาล โดยช่างผมมืออาชีพและสถาบันออกแบบทรงผมชื่อดังในเมืองไทย บรรจุแน่นด้วยแฟชั่นผมมากมายหลากหลายรูปแบบ พร้อม VCD Step by Step 2 ทรง