รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางคอร์ดวงกลม เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะทำให้รู้ว่าการเล่นคอร์ดนั้นๆ อยู่ในคีย์เพลงไหน การสร้างเพลงใหม่ๆ ขึ้นได้ มาพร้อมกับโปสเตอร์ตารางคอร์ดที่ในคอร์ด หนึ่งคอร์ดใช่ว่าจะจับได้เพียงตำแหน่งเดียว เพราะบนคอกีตาร์นั้นมีโน้ต อยู่ทั่วทั้งคอกีตาร์ การจับคอร์ดหนึ่งคอร์ดจึงสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนั่นเอง