The Guitar Mag no.551 : The Guitar Mag Awards 2020

Cover Story เปิดโผนอมินี The Guitar Mag Awards 2020 New Product สินค้าเครื่องดนตรีสุดคูล ใหม่ก่อนใคร ปรับหน้าตู้ ศิลา มือกีตาร์วงซีล ผู้เติมเต็มให้กับวง Scoop Green Day วงสุดพั้งก์ของโลกพร้อมเยือนสยามประเทศ Music Insight รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ แห่ง Smallroom Interview คุยกับศิลปินชั้นนำมากมาย Gear World รีวิวเครื่องดนตรีแบบเจาะลึกถึงแผงวงจร