Creative – ถ่าย และตัดต่อ VDO

ขอบเขตงาน

 1. ตัดต่อวีดิโอ- เรียบเรียงเนื้อหา และถ่ายทอดงานออกมาให้เข้าใจ และน่าสนใจได้ สามารถใส่ Effectต่างๆ
  เช่น ภาพ-เสียง motion กราฟฟิคต่างๆได้
 2. ถ่ายวีดิโอ / จัดไฟได้ – ถ่ายงาน Vdo ต่างๆ อาทิ สัมภาษณ์, งานเบื้อหลัง, รายการ
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ ครีเอทงานให้เกิดความน่าสนใจได้ – ทำ Sequence ได้
  Optional: ถ่ายภาพนิ่งได้ / ลงเสียงได้ หรือ ทำ CG ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 1. อายุ 25ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 2. จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ใช้ Program การตัดต่อได้ดี หรือ Final Cut
 4. มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี เป็นคนคิดบวก
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบปฏิภาณดี แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
 6. มีความรับผิดชอบสูง ไม่ทิ้งงาน หรือสร้างความเสียหายให้องค์กร และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน หรือทำงานไม่เสร็จ
 7. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี สามารถกลับดึกได้กรณีมีงานด่วน
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันที หรือภายใน 1 เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชั่น จำกัด (ตึกอรรถบูรณ์) ชั้น 3 ห้อง 301
การเข้างาน เข้างาน 9.30-18.30 น. วันทำงาน จันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์ที่ 1 กับ 3 ของเดือน)

หมายเหตุ : ส่ง RESUME / PORTFOLIO หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ(รับพิจารณาเฉพาะผู้แนบประวัติการทำงานมาด้วยเท่านั้น
ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครพร้อมแนบประวัติและส่ง E-mail : Social@wscreations.co.th)