WongSawang Creations

บริษัท วงศ์สว่าง ครีเอชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยมีจุดประสงค์หลักที่จะต่อยอด และขยายธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ต่อจากบริษัทแม่คือ
บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและผลิตสิ่งพิมพ์ที่กลายมาเป็น “ต้นแบบ” ของหนังสือ นิตยสารมากมายให้กับวงการสื่อสิ่งพิมพ์ของไทย และได้ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางธุรกิจสิ่งพิมพ์มายาวนานว่า 40 ปี อาทิ หนังสือเพลง I.S. Song Hits, The Guitar, The Guitar Mag, ศาลาคนเศร้า, ทะลึ่ง, Star Fashion, Bride Magazine, Hairstyle, Hairworld และอีกมาก โดย คุณปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง ทายาท คุณเล็ก วงศ์สว่าง (อดีตนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง I.S. Song Hits ในยุค 60’s ที่ผันตัวเองมาทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์)  มารับตำแหน่งเป็นผู้บริหาร โดยมีการแยกสายธุรกิจอย่างชัดเจน ดังนี้

  1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) จัดพิมพ์นิตยสารที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อาทิ นิตยสาร The Guitar Mag นิตยสารดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุด, นิตยสาร Bride Magazine นิตยสารแฟชั่นชุดแต่งงานพร้อมคอลัมน์ที่น่าสนใจ, นิตยสาร Hairworld Plus (Free Copy Magazine) นิตยสารแฟชั่นผมที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2. ผลิตสื่อ Digital Online จัดทำสื่อ Online ทั้ง Application และ Website ที่ทันสมัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลร้านค้าและบริการ ใน 3 กลุ่มหลัก โดยประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าและบริการผ่านทาง Application, Website และ Social Network สำหรับกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มผู้สนใจดนตรี / แฟชั่นผม-ความงาม และธุรกิจแต่งงาน โดยได้มีการจัดทำเว็บไซต์ ดังนี้ TheGuitarMag.com / www.HairworldPlus.com และ www.BrideWeddingMagazine.com
  3. จัดงาน Event และ Activity จัดงานอีเว้นท์และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ งานประกาศรางวัล, งานคอนเสิร์ต, งานแฟชั่นโชว์, เวิร์คช็อป อาทิ คอนเสิร์ต “45 ปี The Legend of The Guitar”, งานประกาศรางวัล “The Guitar Mag Awards”, งานแฟชั่นผม “Hairworld Festival”, งานวิ่งการกุศล Hairworld Run, โชว์การแสดง และงานคอนเสิร์ต “เพลินเพลงกับ เล็ก วงศ์สว่าง”,  “The Magic of Love by Bride Magazine” เป็นต้น
  4. บริการงานด้าน Production House รับออกแบบ และผลิตงานด้านต่างๆ อาทิ งานถ่ายภาพ Photo Shooting / Studio ให้เช่า / ผลิตงานวิดีทัศน์ จัดทำ VDO Production, VDO Clip, ออกแบบ กราฟิกดีไซน์ ต่างๆ

Vision

เป็นศูนย์รวมข้อมูลเฉพาะทางที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย (Content Provider) ในสื่อ Online – Digital และ สื่อ Off Line ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสายธุรกิจ และวงการเฉพาะกลุ่มทั้ง 3 ด้านที่เป็นจุดแข็งของบริษัท คือกลุ่มดนตรี / ธุรกิจงานแต่งงาน / แฟชั่นผมและความงาม โดยมุ่งเน้นงานการต่อยอดการสร้างแบรนด์ของนิตยสารให้แข็งแรงขึ้นและต่อเนื่อง โดยการจัดงาน Event และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ Brand และจัดงาน และกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อตอกย้ำ Brand Recognition และสร้างสรรค์งานใหม่ๆที่น่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น งานโปรดักชั่น ผลิตสื่อ Online และ Off Line รวมทั้งพัฒนาคุณภาพหนังสืออย่างต่อเนื่องให้มีคุณค่า น่าสะสม และยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับกลุ่มลูกค้าต่อไป

Mission

รักษาและต่อยอดธุรกิจแบรนด์จากนิตยสารที่ได้รับความเชื่อถือ และการสร้างรากฐานมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ แข็งแรง และยิ่งใหญ่มากขึ้น โดยการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการนำเสนอให้เข้ากับยุคสมัย สร้าง Media Platforms:  On Digital-Social Media / On Ground Activity – Event and On Print Media โดยเพิ่มช่องทางในการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าให้สามารถติดตามได้ง่ายขึ้นผ่านทาง Social Network รูปแบบของรายการ TV Online, Application, Website และ Social Media พร้อมทั้งขยายสายธุรกิจให้ครบวงจรเป็น  One Stop Service & Media โดยมีการให้บริการด้านงานผลิต (Media Production) ไม่ว่าจะเป็นถ่ายทำภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, สิ่งพิมพ์, การจัดงาน, จัดกิจกรรม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีอยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้ของกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ ยังจะได้สร้างสรรค์งานที่ดีมีคุณภาพ การนำเสนองานที่น่าสนใจ มีคุณค่า แปลกใหม่ น่าประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และความบันเทิงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น และอยู่คู่กับวงการธุรกิจต่อไป